بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو بخشی بسیار مهم برای هر وب‌سایت کسب و کار است. بدون شک هرچقدر هم که وب‌سایت  شما تکمیل و عالی باشد، تا زمانی که محتوای مناسب و متمایز و اختصاصی برای ‌آن تولید نشود و از نظر کدنویسی بهینه نشده باشد، عقب خواهید ماند